Archief - September 2005
September 2005
 
--> vaste rubrieken <--
--> sport <--
--> en verder <--
 

De Wijkkrant is er voor ú.

Al voor de eerste huizen in de Achtse Barrier bewoond werden, was er al een groep mensen gevormd die een wijkblaadje uitbrachten. Dat werd rondgebracht bij de potentiële bewoners van het eerste uur. Die woonden toen nog niet eens in de wijk, maar op hun óude adressen, verspreid over de stad.

Snel na de oplevering van de eerste huizen werd Wijkkrant ‘t Brierke geboren. Gemaakt door vrijwilligers, gebonden door vrijwilligers en verspreid door vrijwilligers. En dat gebeurt na al die jaren nog steeds zo!.
Enkele vrijwilligers van het eerste uur leverden ook nu weer trouw hun gewaardeerde bijdrage aan de uitgave van nummer 283, maar veel anderen hebben inmiddels hun plaatsen afgestaan. Iedereen heeft natuurlijk zijn of haar eigen redenen, drukke baan, verhuizing, of zoals jammer genoeg in enkele gevallen een vroegtijdig overlijden.
De redactie van uw wijkkrant is dan ook voortdurend op zoek naar vrijwilligers ter aanvulling van het enthousiaste team dat iedere maand weer ‘t Brierke het licht laat zien. Voelt u er iets voor om tien keer per jaar een avondje (middagje mag ook) mee te werken aan de totstandkoming, neem dan contact op met Martin van de Goor, tel 040-242 59 61.