logo 't Brierke
park
April 2007
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Werkgroep Vormsel Parochie AB/Blix.

Wij willen uw aandacht vragen voor het Vormsel in het schooljaar 2007/2008.
Ieder jaar zijn er ouders/verzorgers die hun kind in de gelegenheid willen stellen samen met andere kinderen het Vormsel voor te bereiden en te vieren. Meestal gebeurt dit in de laatste groep van de basisschool. U vraagt zich misschien af waarom u zich nu al moet aanmelden als het nieuwe schooljaar nog niet begonnen is.
In de voorbijgaande jaren viel de voorbereiding van het Vormsel samen met de voorbereiding van de 1e Heilige Communie. Voor de pastor een zeer drukke en intensieve tijd en nauwelijks doenlijk om aan de voorbereidingen de vereiste aandacht te geven.
In overleg met de werkgroep, pastor en bestuur hebben we ervoor gekozen om de voorbereidingen te spreiden, wat inhoudt dat de Vormselviering voortaan in november zal zijn. Vandaar de vroege inschrijving voor de vormelingen.
Ook nu willen we als pastor en vormselgroep ons samen met u, bezig houden met de voorbereiding van het Vormsel. Wij willen u de mogelijkheid geven uw kind hieraan mee te laten doen.

Op zaterdag 10 november 2007 zal voor onze parochie Achtse Barrier-Blixembosch, door Deken Verhoeven het sacrament van het Vormsel worden toegediend in de Verrijzeniskerk. De voorbereiding gaat in juni van start, met de eerste informatiebijeenkomst op dinsdag 12 juni. U wordt dan om 19.00 uur in de Verrijzeniskerk, Fransebaan 93, samen met uw zoon of dochter verwacht. Voor uitgebreide info: www.verrijzeniskerk.dse.nl.


Indien u interesse heeft, neemt u dan vóór 1 juni contact op met een van de onderstaande leden van de werkgroep, om u zoon of dochter aan te melden.

Verrijzeniskerk Fransebaan 93 040-2428881
Clazien v. Leeuwen Calaislaan 12 040-2428443
Rina Halin Savoiepad 32 040-2428717
Corinne v.d. Heuvel Guy de Maupassantlaan 11 040-2486370

E-mail: verrijzeniskerk.ehv@hetnet.nl.